مسرد الكلمات زوم الإنجليزية العربية In primo piano

291 Downloads

مسرد الكلمات زوم الإنجليزية العربية

شرح باللغة العربية لمصطلحات استخدام Zoom (الواجهة باللغة الإنجليزية)

Categoria: Training / Materiali di formazione
Hits: 27328 Hits
Scaricare: 291 Times

Documenti correlati

GLOSSARIO ZOOM (inglese-italiano)
GLOSSARIO ZOOM (inglese-italiano)

Glossario della terminologia per l'uso di Zoom con traducenti in italiano e spiegazioni. 6 pagine.